Programi

Programi obrazovanja

 

Redovno obrazovanje

 

Osnovna glazbena škola (6 godina) i predškolsko glazbeno obrazovanje (2 godine)

 

-klavir -oboa -rog -udaraljke
-gitara -klarinet -tuba -kontrabas
-violina -fagot -harmonika -blokflauta
-viola -saksofon -tambure
-violončelo -truba -mandolina
-flauta -trombon -harfa

 

Pripremno glazbeno obrazovanje (2 godine), zamjenjuje osnovnu glazbenu školu

 

GLAZBENIK INSTRUMENTALIST

-klarinet -eufonij -rog -kontrabas
-fagot -saksofon -tuba -tambure
-truba -trombon

GLAZBENIK PJEVAČ, GLAZBENIK - TEORIJSKI SMJER, GRADITELJ I RESTAURATOR GLAZBALA

 

Srednja glazbena škola
Trajanje: 4 godine
Uvjet upisa: položen prijemni ispit.
Razina znanja potrebna za polaganje prijemnog ispita je ekvivalentna stečenom znanju nakon završene osnovne glazbene škole ili pripremnog obrazovanja.

 

GLAZBENIK INSTRUMENTALIST

-klavir -violončelo -saksofon -tambure
-čembalo -kontrabas -truba -harfa
-orgulje -flauta -eufonij -harmonika
-gitara -oboa -trombon -udaraljke
-violina -klarinet -rog
-viola -fagot -tuba

GLAZBENIK PJEVAČ, GLAZBENIK - TEORIJSKI SMJER, GRADITELJ I RESTAURATOR GLAZBALA