Programi

Programi obrazovanja odraslih

 

        Osposobljavanje odraslih - zamjenjuje osnovnu, odnosno pripremnu glazbenu školu

Trajanje: 2 godine ili kraće, zavisno od predznanja
Nije potrebno glazbeno predznanje, ukoliko postoji može se skratiti trajanje osposobljavanja.

Programi osnovnog glazbenog osposobljavanja odraslih.
 

GLAZBENIK INSTRUMENTALIST
-klavir -oboa -rog -udaraljke
-gitara -klarinet -tuba -kontrabas
-violina -fagot -harmonika -blokflauta
-viola -saksofon -tambure -eufonij
-violončelo -truba -mandolina
-flauta -trombon -harfa

 

GLAZBENIK PJEVAČ, GLAZBENIK - TEORIJSKI SMJER


        Obrazovanje odraslih - srednja glazbena škola za odrasle

Trajanje: 4 godine
Uvjet upisa: položen prijemni ispit.
Razina znanja potrebna za polaganje prijemnog ispita je ekvivalentna stečenom znanju nakon završenog programa osposobljavanja odraslih.

Programi stjecanja gl. srednje stručne spreme za odrasle

 

GLAZBENIK INSTRUMENTALIST
-klavir -violončelo -saksofon -tambure
-čembalo -kontrabas -truba -harfa
-orgulje -flauta -eufonij -harmonika
-gitara -oboa -trombon -udaraljke
-violina -klarinet -rog
-viola -fagot -tuba

 

GLAZBENIK PJEVAČ, GLAZBENIK - TEORIJSKI SMJER