Obrazovanje odraslih

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Glazbena škola Brkanović prva je srednja glazbena škola u Hrvatskoj koja u svojim programima obrazovanja nudi i obrazovanje odraslih. Programe osposobljavanja i stjecanja srednje stručne spreme za odrasle u Glazbenoj školi Brkanović odobrili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Glazbena škola Brkanović je u vlastitu viziju i misiju uklopila i koncept cjeloživotnoga obrazovanja kao važnu perspektivu osobnoga razvoja pojedinca, a onda posljedično – i cjelokupnog društva. Generalna je konferencija UNSECO-a 1976. godine koncept obrazovanja odraslih definirala na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih).

Upravo su navedene aktivnosti, vjeruju djelatnici Glazbene škole Brkanović, važan preduvjet za kulturni, ekonomski i socijalni razvoj sredine u kojoj se ostvaruju te za društvo koje joj pripada. Koncept cjeloživotnog učenja, kao neodvojiv dio obrazovanja odraslih, podrazumijeva sistematizaciju učenja tijekom svih životnih razdoblja i to u svim oblicima u kojima se odvija – formalno ili neformalno.

Programi obrazovanja odraslih u Glazbenoj školi Brkanović dio su općedruštvenih i institucionalnih programa postizanja veće ekonomske konkurentnosti i trajne zapošljivosti, ali su i, jednako tako, veoma važni u ciljevima ostvarenja aktivnije pozicije pojedinca u društvu.

Glazbena škola Brkanović od 2012./2013. godine izvodi ukupno 6 programa u okviru glazbenoga obrazovanja odraslih – 3 programa stjecanja srednje stručne spreme te 3 programa osposobljavanja.

Upis u svaki od 6 navedenih programa obrazovanja moguć je tijekom cijele godine uz odgovarajući prijamni ispit i konzultacije.

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA ZA ODRASLE

Programima stjecanja srednje stručne spreme u Glazbenoj školi Brkanović stječu se znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja polaznika. Programi stjecanja srednje stručne spreme svojim su nastavnim planom i programom predviđeni za pripremanje polaznika za potencijalno više i visoko glazbeno obrazovanje te mu u tomu smislu pružaju sva potrebna znanja i praktične vještine. Programi prate nastavni plan i program propisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

1. Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje glazbenik/ca instrumentalist/ica

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa uključuju pravilno i dosljedno izvođenje tehničkih zadaća instrumenta te usvajanje gradiva iz teorijskih glazbenih predmeta.

U program se mogu upisati polaznici koji imaju:

 • navršenih 15 godina
 • završenu osnovnu glazbenu školu ili pripremno glazbeno obrazovanje ili glazbeno predznanje, a koje odgovara znanju koje se stječe svršetkom osnovnoškolskoga glazbenog obrazovanja

2. Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje glazbenik/ca – teorijski smjer

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa uključuju usvajanje gradiva iz teorijskih glazbenih predmeta: solfeggia, harmonije, polifonije, povijesti glazbe i glazbenih oblika te ostalih nastavnih predmeta predviđenih programom.

U program se mogu upisati polaznici koji imaju:

 • navršenih 15 godina
 • završenu osnovnu glazbenu školu ili pripremno glazbeno obrazovanje ili glazbeno predznanje, a koje odgovara znanju koje se stječe svršetkom osnovnoškolskoga glazbenog obrazovanja

3. Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje glazbenik/ca pjevač/ica

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa uključuju usvajanje gradiva iz teorije i tehnike pjevanja te ostalih nastavnih predmeta predviđenih programom.

U program se mogu upisati polaznici koji imaju:

 • navršenih 15 godina
 • završenu osnovnu glazbenu školu ili pripremno glazbeno obrazovanje ili glazbeno predznanje, a koje odgovara znanju koje se stječe svršetkom osnovnoškolskoga glazbenog obrazovanja

OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

Programima osposobljavanja u Glazbenoj školi Brkanović dopunjuju se stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad u struci. Programi se donose radi glazbenoga osposobljavanja odraslih kojim odrasli stječu stručna znanja, vještine i sposobnosti na razini osnovnoškolskoga glazbenog obrazovanja, završetkom kojega dalje mogu upisivati programe stjecanja srednje glazbene stručne spreme. Nadalje su programi glazbenoga osposobljavanja za odrasle zamišljeni da odgovore zahtjevima pojedinih struka čije aktivnosti uključuju neka temeljna stručna glazbena znanja, poput onih odgajatelja i odgajateljica u vrtiću, struka bliskih muzikoterapiji i dr.

1. Program osposobljavanja za stjecanje osnovnih znanja i vještina u zanimanju glazbenik/ca instrumentalisti/ica

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa uključuju usvajanje gradiva iz teorije i tehnike predmeta predviđenih programom.

U program se mogu upisati polaznici koji imaju:

 • navršenih 15 godina
 • koji nemaju prethodno stečeno stručno predznanje o području u kojemu se žele osposobiti
 • koji imaju najmanje završenu općeobrazovnu osnovnu škola
 • koji polože prijamni ispit kojim se dokazuje da posjeduju glazbeno-intelektualne predispozicije nužne za sudjelovanje u programu

2. Program osposobljavanja za stjecanje osnovnih znanja i vještina u zanimanju glazbenik/ca – teorijski smjer

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa uključuju usvajanje gradiva iz teorije i tehnike predmeta predviđenih programom.

U program se mogu upisati polaznici koji imaju:

 • navršenih 15 godina
 • koji nemaju prethodno stečeno stručno predznanje o području u kojemu se žele osposobiti
 • koji imaju najmanje završenu općeobrazovnu osnovnu škola
 • koji polože prijamni ispit kojim se dokazuje da posjeduju glazbeno-intelektualne predispozicije nužne za sudjelovanje u programu

3. Program osposobljavanja za stjecanje osnovnih znanja i vještina u zanimanju glazbenik/ca pjevač/ica

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa uključuju usvajanje gradiva iz teorije i tehnike predmeta predviđenih programom.

U program se mogu upisati polaznici koji imaju:

 • navršenih 15 godina
 • koji nemaju prethodno stečeno stručno predznanje o području u kojemu se žele osposobiti koji imaju najmanje završenu općeobrazovnu osnovnu škola
 • koji posjeduju liječničko uvjerenje kojim se dokazuje zdravlje vokalno-govornoga aparata polaznika
 • koji polože prijamni ispit kojim se dokazuje da posjeduju glazbeno-intelektualne predispozicije nužne za sudjelovanje u programu