O nama

O GLAZBENOJ ŠKOLI BRKANOVIĆ

Danas svi svjedočimo trenutku u kojemu osuvremenjenje odgojnih i obrazovnih praksi predstavlja nepobitnu nužnost. Potrebni su, naime, edukacijski koncepti koji bi za zadatak imali odgoj i obrazovanje budućih intelektualaca i (glazbenih) profesionalaca, a čija bi stručna znanja i opća izobrazba odgovarali visokim zahtjevima suvremenoga društva. Upravo se na takve ideje oslanjaju temeljne metodičke koncepcije Glazbene škole Brkanović.

Glazbena škola Brkanović

Osnovna i srednja glazbena škola Brkanović nastala je kao rezultat višedesetljetnoga profesionalnog glazbenog iskustva članova obitelji Brkanović, a koji su se kroz generacije dokazali svojom stručnošću, te tako ušli u glazbenu povijest. Škola je okupila stručan profesorski kadar koji, osim glazbenih stručnjaka iz obitelji Brkanović, čine i drugi vrsni pedagozi; taj će kadar povremeno oplemenjivati i gostujuća djelovanja najboljih domaćih i inozemnih glazbenih umjetnika-pedagoga.

Jedan od temeljnih ciljeva obrazovnoga programa Glazbene škole Brkanović jest osposobiti stručne mlade glazbenike, ali i odgojiti i usmjeriti buduću glazbenu publiku, gdje će se, osim usko specijaliziranih, razvijati i ona šira, sveobuhvatnija znanja. Nadalje, želja nam je da u okviru glazbene škole omogućimo, uz njezinu osnovnu djelatnost – odgoj mladih glazbenika, i nešto što predstavlja čestu pojavu u svijetu, a to je – permanentno životno obrazovanje. U tomu kontekstu ovaj projekt čini nekoliko odrednica:

  1. Edukaciju i praćenje glazbenih talenata od najnižega uzrasta do stručnoga osamostaljivanja.
  2. Stručnu poduku učenika na instrumentu i u teoriji glazbe, što će činiti nužnu bazu za stvaranje obrazovane i osviještene glazbene publike.
  3. U okviru permanentnoga životnog obrazovanjapoduku odraslih pojedinaca na visokoj stručnoj razini (uz službenu ovjeru znanja u vidu diploma i svjedodžbi).

Kao dodatne prednosti privatnih glazbenih škola naveli bismo mogućnost prilagodbe nastavi učenika u njihovim općeobrazovnim školama, kao i individualan pristup u nastavnim procesima te rad u manjim grupama.

Sjedište i školski prostori Glazbene škole Brkanović smješteni su na lokaciji u samome centru Zagreba, s adresom Trg kralja Tomislava 18, u prostoru koji je posebno atraktivan, opremljen instrumentima i u potpunosti prilagođen za suvremene oblike nastave.

PROGRAM ŠKOLE

Glazbena škola Brkanović izvodi nastavne programe glazbenog obrazovanja, i to prema odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kao prva privatna srednja glazbena škola.